Profilaktyka

Program profilaktyczny:

Bartmed Sp z o. o. prowadzi bezpłatne badania w ramach finansowanego z Narodowego Funduszu Zdrowia programu profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia):
Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:
– które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
– obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

Model and doctor. Medical imagery n°0743307